Kursy – pierwsza pomoc

W Polsce co roku ginie parę tysięcy osób wyłącznie z tego powodu, że świadkowie wypadku nie umieją udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Odpowiedzią na tak smutne statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Jak odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia przez Internet są na pewno wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka ma charakter bardziej teoretyczny. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia symulacji z pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Zagadnienia omawiane w czasie kursu, są uzależnione od wspólnych ustaleń organizatorów z uczestnikami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim znaleźć następujące elementy: zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz co zrobić, w przypadku zasłabnięć czy porażenia prądem.