Choreoterapia – wykorzystanie tańca w terapii

Współczesna psychologia nierzadko wykorzystuje zbawienny wpływ, jaki na ludzką psychikę ma sztuka. Dzieje się tak bez względu na fakt, czy idzie o odbiorcę dzieła, czy jego twórcę. Formy terapii stosujące działania artystyczne noszą nazwę arteterapii. Zalicza się do niej między innymi biblioterapię (opierającą się na czytaniu), teatroterapię, filmoterapię, muzykoterapię oraz choreoterapię. Ostatnia z nich, jak łatwo się domyślić, jako czynnik terapeutyczny korzysta z tańca. Czego warto się o niej dowiedzieć?

Jak działa choreoterapia?

Choreoterapia jest efektywna, ponieważ najważniejsze elementy tańca umożliwiają odzyskanie i zachowanie równowagi między ciałem, a umysłem. Ruch i rytm pozwalają pacjentowi zagłębić się w swoją psychikę, poznać zachodzące w niej procesy, a także okiełznać emocje. By brać udział w zajęciach choreoterapii nie jest potrzebna znajomość żadnego stylu tanecznego. Nie są również konieczne predyspozycje do bycia niezłym tancerzem. O wiele istotniejsze jest odnalezienie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym wesprze pacjenta terapeuta.

Choreoterapia – wspomaga leczenie depresji i nerwic

Zakres schorzeń i problemów, zwalczenie których wspomaga choreoterapia, jest bardzo szeroki. Obejmuje zarówno schorzenia somatyczne, jak i te natury czysto psychicznej. Choreoterapię stosuje się m.in. w leczeniu lęku społecznego, depresji, nerwic, ADHD oraz przewlekłego zespołu stresu pourazowego. Oprócz tego może być wykorzystywana jako terapia wspomagająca u pacjentów zmagających się z nowotworami, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona czy zaburzeniami ruchowymi – także tymi będącymi następstwami upośledzeń różnego typu.