Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami na rynku centrali telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które mają bardzo duże doświadczenie w produkowaniu centrali telefonicznych oraz szeroki wybór modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – czy są niezbędne?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centralki telefoniczne pozwalają zaoszczędzić więcej czasu osób dzwoniących, uprościć pracę przedsiębiorstwa oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centralka telefoniczna umożliwia przekazywanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na wyłączeniu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala pozwala na przyznanie każdemu abonentowi wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie połączeń zewnętrznych. Posiada również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.