filament do drukarki 3D, materiał do drukarek 3D

Materiały do drukarek 3D – poznaj ofertę dystrybutora

Firma CadXpert oferuje szeroki wybór materiałów do drukarek 3D: filamenty, żywice fotopolimerowe i wiele innych. Materiały do drukarek 3D grupuje się na cztery kategorie:
– PolyJet – płynne żywice fotopolimerowe, utwardzane promieniowaniem ultrafioletowym,
– FDM – warstwy topionych filamentów (tworzyw termoplastycznych). Wydzielamy tu 2 podkategorie: FDM do błyskawicznego tworzenia prototypów z niezbyt kosztownych termoplastów oraz przemysłowe FDM służące do zaawansowanej produkcji z funkcjonalnych termoplastów,
– SLS – poliamid w proszku spiekany selektywnie,
– SLA – utwardzane promieniem laserowym żywice fotopolimerowe o różnych cechach.

Filament – powszechnie dostępny oraz nietoksyczny materiał do drukarek 3D

Filament to materiał stosowany w drukarkach 3D działających w technologii FDM. Ta technologia druku oraz materiał są używane do testowania funkcjonalnego, jak również do seryjnej produkcji i szybkiego prototypowania z prostych do modelowania surowców. Jakie filamenty są przeważnie wykorzystywane do druku 3D? Przede wszystkim sięga się po proste do modelowania poliaktydy czyli PLA, materiały inżynieryjne (m.in. te niepodatne na pękanie) lub mające szczególne właściwości (np. ogniotrwałość). Technologia druku FDM dotrzymuje kroku wydrukom uzyskanym za pośrednictwem pozostałych szeroko stosowanych metod, czyli termoformowania czy wtrysku. Naczelne zalety filamentów to przystępna cena idąca w parze z wysoką jakością wydruku 3D, wysoka dostępność, a także proekologiczny sposób ich produkcji (nietoksyczny i jednocześnie czysty, więc wyprodukowane tą metodą prototypy mogą być stosowane m.in. w biurach).
W technologii FDM CadXpert oferuje materiały:
– do szybkiego prototypowania,
– inżynieryjne,
– elastomery.

Inne materiały do druku 3D – zastosowanie żywic fotopolimerowych

Pomijając filamenty, w asortymencie firmy CadXpert znajdziemy również wiele innych materiałów do drukarek 3D. W technologii SLA (czyli w stereolitografii) są to m.in. materiały:
– inżynieryjne,
– odlewnicze,
– stomatologiczne,
– standardowe.
Jakie zastosowanie ma ciekła żywica fotopolimerowa, którą utwardza się laserowo? Całkiem szerokie. Najczęściej używamy jej w przemyśle i branży medycznej do druku 3D modeli koncepcyjnych oraz prototypów, jak również wszelakich przedmiotów, w których chcemy osiągnąć efekt gładkiej powierzchni.
Natomiast w technologii PolyJet są to m.in. materiały:
– medyczne,
– imitujące polipropylen,
– transparentne.
PolyJet jest uważana za niezwykle dokładną i kompleksową technologię druku 3D. Ciekłe żywice fotopolimerowe utwardza się warstwa po warstwie za pośrednictwem światła ultrafioletowego. Za sprawą swoich cech mają zastosowanie przede wszystkim jako prototypy: anatomiczne, inżynieryjne, odwzorowujące wyrób końcowy czy koncepcyjne. Z tych żywic wykonywane są również pojemniki, opakowania oraz inne produkty użytkowe.

Dane firmy:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]