kontenery stalowe, pojemnik na śmieci metalowy

Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Nie wszystkie odpady powinny być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z gromadzeniem i przewozem odpadów. By się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania oraz transportu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla jakich podmiotów?

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Pośród nich można wymienić m.in. brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Użyczają je one swoim klientom, a po napełnieniu transportują do punktu legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Dane firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]