Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

Usługi detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo przydatne również dla przedsiębiorców – pozwalają np. sprawdzić czy zatrudniony będący na zwolnieniu lekarskim rzeczywiście jest niezdolny do pracy albo czy informacje podane przez niego w zgłoszeniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać prywatny detektyw i w rozwiązaniu jakich zagadnień może nam pomóc.

Prywatny detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą pracować jako detektyw. Aby legalnie działać w tym zawodzie, należy posiadać stosowną licencję, która wydawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, że osoby podchodzące do egzaminu muszą również spełnić wcześniej określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład UE oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Wymogiem jest też bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywów?

Największa część zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego rodzaju kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi kiedy podejrzewamy, że nasz partner jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam też określić rzeczywistą wysokość dochodów byłego partnera, co jest bardzo przydatne podczas spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.