Ochrona osób i mienia i płynące z niej korzyści

Więcej szczegółów o ochrona odpis PFRON znajdziesz tu

Sposobów zabezpieczania mienia i osób jest bardzo dużo. Zalicza się do nich wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji na ogół korzystają urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Przybywa także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale także w budynku publicznym. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można także zakupić instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom czy zatrudnionym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obszar stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Dane firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]