Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Na tlumaczalnia.pl dowiesz się jak skorzystać z wiedzy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków

Ubiegłe lata to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa również ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do podjęcia zatrudnienia lub studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Rosji, Białorusi, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, żeby pracować w tym zawodzie, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]