cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków

Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

W efekcie otwarcia się Polski na firmy z większości państw świata pojawił się większy popyt na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze przygotowują tysiące zwykłych i uwierzytelnionych translacji na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż online bez problemu można wyszperać darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, ponieważ skorzystanie z ich pomocy jest często obowiązkowe, np. jeżeli musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się orientacyjnie oszacować cenę przekładu. Od czego więc zależna jest cena tłumaczeń?

Czas wykonania, język, poziom skomplikowania tłumaczenia – to wpływa na finalną cenę usługi

Ostateczną cenę tłumaczenia tekstu determinują następujące czynniki:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie na język polski jest najczęściej o kilkadziesiąt procent tańsze niż przekład na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (hiszpański, francuski) czy germańskich (niemiecki, holenderski) będzie z pewnością tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (m.in. ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w tekście zagadnienia. Przekład kontraktów handlowych, opracowań medycznych bądź prac akademickich wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla danej branży, lecz także odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie karygodnych błędów.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” musimy szykować się na większy wydatek.

Przekład zwykły a poświadczony

Wypada zaznaczyć, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak paszport czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie poświadcza go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie oznacza czy przekład powstał z odpisu, oryginału bądź kopii oraz przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli przeważnie określają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie nieodzowności wykonania tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym – 1125 znaków.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]