Jak przebiega audyt personalny?

Wejdź na https://janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/, aby otrzymać informacje o rozwoju kompetencji pracowników

Coraz więcej pracodawców zauważa, że rozwój pracowników znamiennie ma wkład w sukces całego przedsiębiorstwa. Zaangażowana kadra wyposażona w duży arsenał umiejętności miękkich to ważny filar każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – uznane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich osobistych uwarunkowań i kompetencji może pomóc pracodawcy w zebraniu zespołu, który będzie gotowy na różne wyzwania. Za sprawą audytu Assessment Center/Development Center zrealizowanego przez kompetentnego doradcę zawodowego można wychwycić, kto z zatrudnionych posiada zdolności kierownicze i zostanie najlepszym przełożonym zespołu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane różnorodnymi metodami – przykładowo w formie sesji indywidualnych lub grupowych. W trakcie audytów z zatrudnionymi stosowane są skuteczne techniki szkoleń, np. symulacje, omówienie konkretnego przypadku (case studies), zadania w grupach bądź wywiady. Przy ich użyciu można odkryć prawdziwy potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej pracę z pracownikami w formie coachingu.

Poszczególne etapy audytu AC/DC

Dobrze opracowany audyt jest rozdzielona na parę faz. Na wstępie wychodzi się od przeglądu kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w firmie. W następnej kolejności audytor opracowuje techniki, które zostaną wykorzystywane w czasie sesji. Kolejnym etapem jest zasygnalizowanie celów sesji oraz tego, co zamierza się dzięki niej osiągnąć. Równie istotne jest poza tym miejsce, w którym zostaną przeprowadzone sesje z pracownikami – musi ono gwarantować komfort, który wspomoże osiągnięcie założeń audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa bądź indywidualna) jest przeprowadzana przez doświadczonych doradców, którzy są psychologami. Sesja trwa nie więcej niż sześć godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient odbiera szczegółowy, indywidualny raport, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich silne strony oraz przekazane są polecenia, jak należy poprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]