Badania operatorów – kto je przeprowadza?

Na www.badaniabielsko.pl sprawdzisz, kto ma w swojej ofercie badania operatorów Bielsko.

Do pracy w wielu profesjach potrzebne są właściwe uwarunkowania psychiczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je posiada, wykonuje się specjalistyczne badania. By je wykonać, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze rzutuje rodzaj profesji, w jakiej zamierza działać badany. Inne testy przeprowadzane są wobec sędziów, odmienne natomiast dla operatorów maszyn czy wózków widłowych. Jak łatwo się domyślić, te drugie badania okazują się wykonywane znacznie częściej. Warto więc napisać parę zdań o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich specyfikę oraz jakie predyspozycje okazują się w ich czasie najważniejsze.

Prawo a badania operatorów

Częstotliwość oraz rodzaj badań operatorów wózków widłowych i pozostałych pojazdów stosowanych w przemyśle reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być przeprowadzane co trzy albo cztery lata, poza badanymi po 50 roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania badań co 2 lata. Powinniśmy przy tym nie zapominać, iż przebieg badań może zostać zmieniony, jeśli przeprowadzający je specjalista stwierdzi, iż niezbędne są dodatkowe testy lub poszczególne części okażą się w tym przypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zazwyczaj formę papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Potem wykonywane są badania na refleks, polegające zwykle na wciśnięciu właściwego guzika po zapaleniu lampki oraz przetestowaniu tego, czy kandydat potrafi odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania możliwości percepcji przestrzeni i wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]