Krakowska Kancelaria – prawo cywilne i prawo rodzinne

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się głównie w prawie pracy, prawie rodzinnym, a także w prawie cywilnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Przeważającą część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym dochodzeniem odszkodowań, prawem pracy oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym obszarze polega na ciągłym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, udziale w negocjacjach i mediacjach, a także przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy, jak również zminimalizowanie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna spółek

Praca Kancelarii skupia się też na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Obsługa prawna ma przede wszystkim charakter kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie dziedziny jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy nawet podatkowe. Pragniemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam obsługę prawną swojej spółki, w związku z tym skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne skutki prawne.