Doradztwo prawne dla osób fizycznych i spółek

Nasza kancelaria jako zespół prawników – aplikantów radcowskich i radców prawnych – udziela Klientom kompleksową pomoc prawną z rozlicznych dziedzin prawa, specjalizując się głównie w prawie rodzinnym, prawie pracy i prawie cywilnym. Oferujemy usługi prawne zarówno pozaprocesowe, jak i procesowe, dla osób fizycznych i podmiotów prawa handlowego. Udzielając porad prawnych wykorzystujemy szerokie doświadczenie pozyskane przez wiele lat wykonywania praktyki zawodowej.

Porady prawne dla osób prywatnych

Klienci indywidualni przychodzą do naszych prawników z kłopotami prawnymi związanymi z kontaktami, rozwodami i alimentami. Współpraca w tego typu sprawach opiera się przede wszystkim na zrozumieniu sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę prawną oraz dopasowanie do jej indywidualnych potrzeb odpowiedniego rozwiązania prawnego. Reprezentujemy Klienta w postępowaniu i przygotowujemy go do sporów sądowych, jakkolwiek zależnie od stanu faktycznego proponujemy także pozasądowe rozwiązania ugodowe czy mediacyjne, które wpłyną na szybsze zakończenie sprawy oraz zmniejszą koszty obsługi prawnej. Osoby fizyczne zgłaszają się do nas po poradę prawną też w sprawach dotyczących prawa spadkowego. Kancelaria asystuje w przygotowywaniu projektów testamentów biorąc pod uwagę wolę Klienta, jak również świadczy pomoc prawną w już rozpoczętych postępowaniach spadkowych.

Pomoc prawna dla spółek i przedsiębiorstw

Oprócz powyższego, nasi prawnicy zajmują się pomocą prawną dla spółek i firm. Staramy się sprostać oczekiwaniom Klientów, oferujemy zatem kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W ramach współpracy prowadzimy doradztwo dla obieranych przez nich działań, świadczymy pomoc prawną z zakresu praw pracowniczych, prawa handlowego, prawa administracyjnego czy prawa podatkowego. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, wynikającego ze współpracy z rozmaitymi podmiotami, staramy się do wszystkich Klientów podchodzić indywidualnie, znajdując odpowiednie rozwiązania prawne, również w jednostkowych sprawach.