Masz sklep internetowy? Zapisz się na szkolenie RODO w e-commerce

Rok 2018 przeszedł do historii z powodu wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dyrektywa unijna związana z ochroną danych osobowych stała się przyczyną znacznego chaosu w różnych sektorach. Jej następstwa odczuły zarówno instytucje publiczne (urzędy, żłobki czy gabinety medyczne), jak i przedsiębiorstwa prywatne. Mowa tu przede wszystkim o sklepach internetowych, a także podmiotach świadczących na ich rzecz różnorodne usługi. Aby uniknąć zagrożeń związanych z nieprawidłowym zarządzaniem danymi, ich kadra powinna wziąć udział w szkoleniu RODO.

Szkolenie RODO w branży e-commerce – czy to się opłaca?

Szkolenia RODO to jedna z najlepszych metod na to, by zagwarantować sobie, iż dane osobowe użytkowników Twojego sklepu będą prawidłowo chronione, a Ty nie ryzykujesz otrzymania grzywien przytoczonych w rozporządzeniu unijnym. Praktyczne szkolenie z RODO w e-commerce umożliwi nam dopasowanie działania sklepu online do obecnych przepisów. W ciągu kursu administratorzy danych osobowych, czyli ADO, są uczeni również jak rozwiązywać typowe problematyczne zagadnienia, które spotkają w swojej pracy.

Jak przebiega szkolenie RODO w branży e-commerce?

Szkolenia RODO są niedługie – na ogół konieczne informacje udaje się przekazać podczas jednego spotkania. Ich partycypanci nie muszą mieć znacznego doświadczenia – ogólna wiedza z obszaru ochrony danych osobowych jest wystarczająca. Szkolenie jest podzielone na kilka bloków, w obrębie których odbywają się prelekcje ekspertów, prezentacje multimedialne i omówienia case studies. W trakcie szkoleń RODO w branży e-commerce jest także chwila na dysputy, podczas których prowadzący odpowiadają na pytania uczestników, rozwiewają ich wątpliwości i w ten sposób pomagają im przyswoić niezbędną wiedzę.