Które kierunki studiów cieszą się największą popularnością?

Wybór właściwego kierunku studiów to dylemat, przed którym rok w rok staje dziesiątki tysięcy maturzystów. Niejednokrotnie wybór ten stanowi o rozwoju przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu rozpoczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki są popularne wśród młodzieży.

Rozchwytywane kierunki studiów

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków studiów niezmiennie na pierwszym miejscu znajduje się informatyka. Zainteresowani komputerami często wybierają również kierunki o podobnym charakterze, które mają bardzo duży potencjał rozwoju. Są to oczywiście automatyka oraz robotyka, które nie są wszak kierunkami nowymi, aczkolwiek dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być uważane, za studia dla hobbystów. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci starają się najczęściej o indeks na kierunkach psychologia oraz zarządzanie. Na kolejnych pozycjach widnieją prawo, kierunki ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość), budownictwo bądź rozmaite filologie (szczególnie angielska).

Najwięcej kandydatów na miejsce przypada na kierunkach z obszaru matematyki, jak również orientalistyki (sinologia i japonistyka). Nie łatwo dostać się również na wydziały związane z wzornictwem, kreowaniem wizerunku czy sztuką filmową. Trzeba zaznaczyć, iż wysoka liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa przecież dokumenty o przyjęcie nawet na kilka kierunków w tym samym czasie.

Jak trafnie wybrać studia?

Rozmyślając o wyborze kierunku trzeba rozważyć własne pasje, ale również potencjalne zapotrzebowanie na rynku pracy. Warto natomiast pamiętać, iż wybrany kierunek nie musi determinować przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą dowolnie uzupełniać zdobyte umiejętności na studiach podyplomowych. Są one organizowane na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i przeważnie nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, żeby w nich uczestniczyć. Wystarczy dysponować tytułem magistra, inżyniera bądź licencjata.

Młody człowieku, pamiętaj! Okres spędzony na uczelni to czas, kiedy można także dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje przykładowo poprzez pracę w organizacjach uczelnianych czy wolontariatach. Warto zagospodarować te pięć lat jak najlepiej.