W czym może pomóc doradca restrukturyzacyjny?

Nie każda firma działa z sukcesem w swojej branży. Nierzadko w wyniku ryzykownego zarządzania, niepomyślnych umów bądź po prostu niedających się przewidzieć przeciwności losu, dług przedsiębiorstwa zaczyna zwiększać się tak szybko, iż pojawia się strach przed niewypłacalnością wobec kontrahentów czy nawet o upadłość firmy. W takich przypadkach warto szukać porady u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – należy uzyskać licencję

Na początku 2016 r. weszło w życie Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z artykułami tej ustawy nadawana uprzednio licencja syndyka przekształciła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym, które spełniają wymogi zawarte w art. 3 aktualnej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: posiadanie polskiego obywatelstwa, całkowita zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, wykształcenie magisterskie, nieskazitelna opinia oraz otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Egzamin jest organizowany co najmniej co pół roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, jak również udzielają odpowiedzi na 100 pytań testowych z zakresu finansów, zarządzania, prawa oraz ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Jak może pomóc spółce doradca restrukturyzacyjny?

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym przyznała doradcom szersze uprawnienia od tych, które mieli syndycy przed 2016 r.. Syndyk działał jedynie na zlecenie sądu. Od stycznia 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może pomagać przedsiębiorcy na wiele tygodni przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, np. poprzez wykonanie analizy kondycji, w jakiej jest firma i znalezienie najskuteczniejszego dla danego podmiotu kierunku restrukturyzacji czy opracowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może też być przedstawicielem dłużnika w mediacjach z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspomagać swoją wiedzą wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Istotne jest, by doradca restrukturyzacyjny był w stanie w transparentny sposób nakreślić dłużnikowi jego sytuację, gdyż restrukturyzacja to niejednokrotnie przykry i wieloaspektowy proces. Atutem doradcy będzie też świetna orientacja w obszarze gospodarki, w której funkcjonuje restrukturyzowana firma, bowiem ułatwia to przygotowanie planu restrukturyzacji oraz znalezienie a następnie zaproponowanie dłużnikowi potencjalnych źródeł finansowania.