Co to znaczy faktura proforma?

Faktura proforma – czym jest i czy jest wiążąca?

Każdy kto prowadzi własną działalność gospodarczą, ale także i większość osób realizujących zakupy przez internet, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie każdy jednakże wie, czym w rzeczywistości jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Co to jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, dlatego nierzadko można spotkać się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Zaleca się natomiast zachować ją w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dokument handlowy, który formą zaproponowania pewnej oferty. Nie stanowi dowodu wykonania usługi czy kupna artykułów, czyli zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie powoduje następstw w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, dlatego że dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie została wykonana, wobec tego warunki transakcji w niej sformułowane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy nie wolno wydać faktury proforma?

Faktura proforma zawiera analogiczne elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, m.in.:

  • miejsce i datę,
  • dane kontrahentów (odbiorcy oraz wystawcy),
  • nazwę towarów albo usług, stanowiących przedmiot transakcji (razem z określeniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o kwocie ewentualnych zniżek,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie terminu dostarczenia towaru czy też realizacji usługi.

By bez trudności można było rozróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy także mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wystawia się w momencie, gdy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji czy też wpłaci zaliczkę.