Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Automatyczna windykacja należności. Dowiedz się więcej na https://tinyurl.com/ya8ybqwe.

Może być dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego rozpoczyna się w stosunku do dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy taka forma windykacji nie przyniesie efektu, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i miesiąc w miesiąc wypisuje podobną ilość paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie będzie przelany we wskazanym terminie zdecydowanie rośnie. W organizacji całej procedury związanego z księgowaniem faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura upominania o konieczności opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może dodać indywidualne harmonogramy działań wszczynanych względem nieterminowych kontrahentów, definiując między innymi odstęp czasu między wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o przybliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie poskutkują, kolejnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na koniec, gdy wyliczone wyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie wpływających należności, a po kilku miesiącach skutkuje również ogromną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]