ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Szukasz więcej informacji o metodzie kasowej? Wejdź na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/

Osoby prowadzące działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie zważa na to czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po przelaniu od kontrahenta płatności.

Z metody kasowej może korzystać większość naszych właścicieli firm

Nieterminowość w przesłaniu należności to nie rzadkość. Przedsiębiorcy nieraz znajdują się w sytuacji, gdy muszą co jakiś czas upominać się od kontrahenta uiszczenia należności za zrealizowane usługi czy też sprzedane produkty. Jeśli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w odpowiednim terminie i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej należności. Mając na względzie wymieniony powyżej limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość polskich przedsiębiorców, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeżeli zatem sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do permanentnego monitorowania otrzymywanych należności

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego monitorowania wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem dokładnego ich śledzenia, aby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Lecz już przy kilkudziesięciu fakturach nadzór wpłat wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje zmniejszenie niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]